VISTA

Audytorzy, Księgowi i Doradcy Sp. z o.o.

Usługi


WYNAGRODZENIA

rozliczanie wynagrodzeń pracowników etatowych oraz umów zlecenia i o dzieło

przesyłanie należności na konta pracowników oraz informacji o miesięcznych naliczeniach płac i potrąceniach

sporządzanie rozliczeń składek ZUS

sporządzanie kartotek zarobkowych i rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych

elektroniczne rejestracje, deklaracje i przelewy do ZUS i Urzędów Skarbowych