VISTA

Audytorzy, Księgowi i Doradcy Sp. z o.o.

Witamy


na stronach internetowych firmy "VISTA" Audytorzy, Księgowi i Doradcy Sp. z o.o..
W lutym 2021 spółka rozpocznie 34 rok działalności na rynku usług rachunkowości i doradztwa podatkowego. Mamy też bogate doświadczenie w usługowym prowadzeniu spraw kadrowych i rozliczaniu płac. Ofertą naszą od 19 lat uzupełniają usługi audytorskie. Możemy o sobie śmiało powiedzieć, że nie tylko tworzyliśmy trójmiejski rynek biur rachunkowych, ale należymy do jego ścisłej czołówki.

Outsourcing księgowości, obrachunku płac, spraw kadrowych, znalazły w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw swoje stałe miejsce.
Podstawowe osiągane korzyści :
1. możliwość skupienia się na realizacji celu przedsiębiorstwa
2. uwolnienie od problemów związanych z zatrudnieniem i wyposażeniem w środki pracy
3. wykonywanie obszarów zleconych na zewnątrz przez wyspecjalizowane firmy, a przez to zwiększenie bezpieczeństwa i prestiżu własnej firmy
4. bieżąca dostępność wiedzy i umiejętności firm outsourcingowych co uwalnia od konieczności śledzenia zmian i szkolenia pracowników nie związanych bezpośrednio z realizacją celu przedsiębiorstwa

Jak podają analitycy, w oferowanych przez nas branżach tj. w rachunkowości, kadrach i płacach można osiągnąć również oszczędności w kosztach na poziomie 20 - 30 % w stosunku do tego samego potencjału angażowanego w ramach własnego zatrudnienia.
W przypadku przekazania obsługi kadr i płac "na zewnątrz" zapewnia się ponadto zachowanie pełnej poufności danych, co w przypadku prowadzenia tych zagadnień we własnym biurze jest raczej nieosiągalne. Nałożone na przedsiębiorców w ostatnich latach obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych - RODO - również są łatwiejsze do spełnienia gdy dokumentację i obrachunek płac przekaże się do wyspecjalizowanej firmy.


Zachęcamy więc do rozważenia tego tematu a w przypadku podjęcia decyzji o outsourcingu - do zapoznania się z naszą ofertą.