VISTA

Audytorzy, Księgowi i Doradcy Sp. z o.o.

Linki


Przydatne adresy stron www:

1   www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html - Internetowy System Informacji Prawnej

2   www.mf.gov.pl - Ministerstwo Finansów

3   www.stat.gov.pl - Główny Urząd Statystyczny

4   www.zus.pl - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

5   www.nbp.com.pl - Narodowy Bank Polski

6   www.is.gdansk.pl - Izba Skarbowa w Gdańsku

7   www.uks.gdansk.pl - Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku

8   www.wskazniki.pl - podstawowe wskaźniki finansowe potrzebne w prowadzeniu przedsiębiorstwa 

9   www.gdynia.uc.gov.pl - Izba Celna w Gdyni  

10   www.kibr.org.pl/index5_0.phtml - Podmioty Uprawnione Do Badania Sprawozdań Finansowych

11 www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html - Program Adobe Acrobat