VISTA

Audytorzy, Księgowi i Doradcy Sp. z o.o.

Usługi


RACHUNKOWOŚĆ I INNE EWIDENCJE GOSPODARCZE

prowadzenie ksiąg rachunkowych

prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

przygotowanie rachunkowości jednostki do przejścia na zasady MSR

KONSULTACJE dla księgowych i przedsiębiorców z zakresu rachunkowości

opracowywanie planów kont i dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

organizowanie ksiąg rachunkowych

opracowywanie obiegu dokumentów

instruktaż dla pracowników przedsiębiorstw w zakresie dokumentowania operacji gospodarczych

wsparcie księgowych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych (absencja i inne przyczyny)

sporządzanie sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości i wg. MSSF

projektowanie i sporządzanie raportów okresowych dla celów zarządzania