VISTA

Audytorzy, Księgowi i Doradcy Sp. z o.o.

Usługi


KADRY

zakładanie i aktualizowanie dokumentacji kadrowej

przygotowywanie umów o pracę i projektów w tym zakresie

doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych pracowników

wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

przyjmowanie od pracowników wniosków i deklaracji związanych ze stosunkiem pracy oraz wynagrodzeniem i opracowywanie projektów ich rozpatrzenia

sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia